Injeksjon

En injeksjon/infiltrasjon kan være diagnostisk eller behandlende.

Diagnostisk infiltrasjon:

Når en har funnet fram til en sannsynlig diagnose så kan denne strukturen bedøves med vanlig lokalbedøvelse og deretter re-testes denne strukturen. Denne infiltrasjonen gjøres ultralydveiledet. Hvis de klinisk provoserende testene er negative etter lokalbedøvelsen så er den årsaksgivende strukturen funnet. Denne kan så behandles med den tilnærming som er riktig. F.eks. så kan en sene affeksjon få trykkbølge kombinert med trening.

Behandlende Injeksjon/infiltrasjon:

En slimpose betennelse kan eksempelvis behandles med en ultralydveiledet infiltrasjon med kortison. Når slimpose betennelsen er behandlet så bør i noen tilfeller leddets funksjon trenes opp igjen hvis lidelsen har stått over tid. Dette er ikke uvanlig ved skulder bursitter.